tentoonstellingen

Wildlife Photographer of the Year tot met 4 maart in het Museon

 
Vrijdagavond is de Nederlandse versie van de beroemde tentoonstelling Wildlfe Photographer of the Year geopend. 280 Genodigden zagen in een volle aula een bij tijd en wijlen levendig debat over natuurfotografie. Daarbij kwamen vooral de omstandigheden waaronder natuurfoto’s tot stand komen naar voren. De drie Nederlandse winnaars Jan van der Greef, Marsel van Oosten en Andrew George lieten een overzicht van hun werk zien.

Gouden stompneusaapjes, Rhinopithecus roxellana qinlingensis, leven in de bergen in het zuiden van China. Naar schatting bedraagt hun aantal niet meer dan 4000 wat de soort het stempel zwaar bedreigd oplevert. Foto: Cyril Ruoso, Frankrijk, Runner-up in de categorie Gerald Durrell Award.

De tentoonstelling duurt tot en met 4 maart 2012. Op zondag 15 januari en zondag 19 februari organiseert het Museon weer de Museon Wildlife Community waarbij natuurfoto’s die gemaakt zijn door ons publiek getoond en besproken worden. Tevens wordt dan de Museon Wildlife Photographer 2012 uit de inzendingen gekozen.