koekoek

Vondelingen

 

De Europese koekoek, Cuculus canorus, is uniek in zijn voortplanting. Elk vrouwtje houdt zich bij haar leest en legt haar eieren – telkens een – in het nest van dezelfde vogelsoort. Om de dag of om de twee dagen legt ze een ei. De productie kan oplopen tot twintig uitgespreid over anderhalf tot twee maanden. Dat verklaart waarom er eind augustus nog jonge koekoeken worden gevoerd door gastouders. De echte ouders zijn dan al naar Afrika vertrokken, hun vondelingen achterlatend bij “adoptieouders tegen wil en dank”.

Koekoekvrouwen leggen bijna altijd eieren die lijken op die van de gastouders. Ze zijn iets groter en komen eerder uit. Rechtsonder een verzameling koekoekseieren bij elkaar. Collectie Museon. Foto Museon AvBH

Jonge koekoek in Zoetermeer op 31 augustus 2010 met als pleegouders een kleine karekietenstel. Foto: Simon Post

Koekoek, koekoek, …

Zaterdag 10 april was ik op de Holterberg om daar te kijken en te luisteren naar de balts van de laatste korhoenders, Tetrao tetrix, van ons land. We zagen voor negen uur, toen de hekken weer open gingen om de dagjesmensen door te laten en wij niets meer hoorden, drie baltsende hanen en een of twee hennen. Helaas geen opnames van voldoende kwaliteit kunnen maken. Maar ….

…. we hoorden wel onze eerste koekoek, Cuculus canorus, van dit jaar roepen. Foto Arno van Berge Henegouwen

Koekoek