kauw

Zonnebadende kauwen

 
Met pinksteren liep de temperatuur hoog op. Tot boven de 25 graden. Op de daknok zaten de kauwen die in de laatste jaren in onze straat een grote kolonie hebben gesticht. Zo nu en dan stapte er een naar voren en ging languit liggen in de welving van de dakpannen. De kop met geopende snavel omhoog gericht moest voor verkoeling zorgen. Het werkte aanstekelijk, want al snel volgden meer vogels. Wat was de reden voor dit gedrag? Ik kende het alleen van vlaamse gaaien die op mierennesten gaan liggen om zich door de mieren van hun parasieten te laten ontdoen. Maar die kauwen dan? Die gingen op een schuin dak liggen zonder één mier. Buiten het veel aangehaalde mierenverhaal vond ik nergens een afdoende verklaring. Ik kan niets anders bedenken dan dat door het zonnebad (ze liggen loodrecht op de zonnestralen) parasieten zoals vogelluizen door de warmte in beweging komen zodat ze makkelijker met de snavel gegrepen kunnen worden. Kauwen zijn voor het leven gepaard en gebruiken jaar in jaar uit dezelfde nestholte. Na afloop- van het broedseizoen ruimen ze hun nest leeg. Zo kunnen ze in het voorjaar met een schone lei beginnen.

De paren lagen vaak naast en soms boven op elkaar in de zon te bakken.


 

Na het zonnebad stonden de vogels op, schudden hun veren en poetsten zich.


 

Vogelluizen zijn vaak gebonden aan één gastheersoort. Deze komen van het kadaver van een torenvalk. Ze brengen ziektes over en verzwakken hun gastheer. Foto's AvBH


 

Piepshow in de tuin

 

Dezer dagen zijn te horen:

 

 

Heggenmus                                                                 Kauwenpaartjes kwebbelend op het dak

 

Merel                                    Koolmees 1                                                    

                                                  Koolmees 2                Pimpelmees

 

Lange opname van Roodborst                                      Zanglijster 

 

Onze wijk zit vol met kauwen, niet altijd tot genoegen van de bewoners. Foto AvBH

 

Update met nieuwe geluiden uit de tuin over een paar weken

 

 

Kauwtjes, “de nieuwe mussen”

 
Wij hebben al jaren geen mussen meer in de tuin. Ik roep dan ook al jaren dat de kauw de nieuwe mus is. Dat wordt weer eens bevestigd door deze foto van een kauw op de voedersilo voor kleine vogels. Ik denk erover om binnenkort een nieuwe vergrote feeder op de markt te brengen. Als de kauwen later opgevolgd worden door nog grotere vogels, dan pas ik de feeder opnieuw aan.

Nu zijn de kauwen nog erg schuw. Ook zij moeten wennen. Daarom moest deze foto door dubbel glas gemaakt worden. Daardoor minder scherpte. Foto: AvBH

Kauwenpaar?

Van kauwtjes, Corvus monedula, is bekend dat ze klei verzamelen. De verklaringen hiervoor verschillen. Alleen mannenkauwen zouden klei verzamelen en dat aan het vrouwtje op het nest aanbieden. Op de foto’s zouden dan twee mannetjes moeten staan die met hun verse kleiklontje op weg zijn naar hun vrouwen op het nest. Of is het toch een paartje?

Kleiverzamelende kauwen

Kauwtjes met kleiklonten onderweg naar hun nest. Foto's: Arno van Berge Henegouwen

 

Kauw

Kauwtjes, “de nieuwe mussen”

Kauwen, Corvus monedula, zijn kleine kraaien. Je ziet ze op steeds meer plaatsen in steden en op het platteland. Mensen zien ze soms liever gaan dan komen. Hun succes danken ze aan een goede samenwerking in de kolonies waarin ze leven en aan eeuwige trouw tussen de partners, waardoor ze als groep sterker zijn. Waar de kauw nu broedt, zaten vroeger spreeuwen en mussen onder de daken.

Kauw

Kauwen zijn altijd in paren, ook al zijn de groepen groot. Foto: Arno van Berge Henegouwen