graspieper

Silent Spring revisited

 
In mijn jeugd genoot ik in de duinen bij Katwijk/Wassenaar van de vele tapuiten, Oenanthe oenanthe, die nestelden in verlaten konijnenholen. Vanaf 1975 werden het er steeds minder. Het verdwijnen van open zandvlakten in de duinen is lang gezien als oorzaak van hun achteruitgang.

Alleen in de duinen ten zuiden van Den Helder broeden tapuiten nog met succes.

Jonge tapuit wachtend op voedsel. Foto's AvBH


Onlangs verscheen een nieuwe publicatie over de achteruitgang van de tapuit in Nederland. Complete legsels van de tapuit komen niet uit (normaal komt 5% niet uit). Onderzoek aan de eieren laat een hoog gehalte aan dioxine zien. Het lijkt erop, dat het in het voedsel van de tapuit – voornamelijk insecten – zit en in geconcentreerde vorm in de eieren terecht komt.

Graspiepers zijn als broedvogels zeldzaam geworden in de duinen. Onderzoek moet uitwijzen of hier ook dioxines in het spel zijn. Foto Lia Koomen

 

Er zijn meer soorten verdwenen of zeldzaam geworden in het duin. Een zo’n soort is de graspieper, Anthus pratensis. Dan denk je, dat de oorzaak van de teruggang in het overwinteringsgebied gezocht moet worden. Dat zou voor de hand liggen wanneer beide soorten in hetzelfde gebied overwinteren. Dat is niet het geval. Daaruit kun je voorzichtig concluderen dat de oorzaak in onze duinen gezocht moet worden. <em><strong>LEES VERDER</strong></em>

Vluchtbreukeling

 
Graspiepers, Anthus pratensis, overwinteren in onze streken en zuidelijker. Bij gunstige staartwind – daar wachten ze vaak op – beginnen ze aan hun trektocht. Als die over zee gaat nemen ze het niet zo nauw wat betreft hun schuwheid en landen vermoeid op alles.

Deze mevrouw merkte van het piepertje niets op de boot van Cuxhaven naar Helgoland. Foto Marcel van der Tol

Kees Kruimelwerk raakte bij het zien van deze foto door dit voorval geïnspireerd en dichtte:
 

Schots

 ‘Ik wil’, zo dacht een pieper snaaks

– hij voelde zich wat dwars en haaks –

‘vandaag geen haag, tak of twijgen

het strand en wad zijn mij te ver

‘k moet toch wat anders zien te krijgen’

hij fladderde rond, zo her en der

wachtend op vriend en medestander

rust hij nu even op een Schotse hooglander.

Kees Kruimelwerk

Free Musketeers