Meer over Wilde Wijde Wereld

Wilde Wijde Wereld, kleurrijke nieuwtjes over de natuur

Wereldwijd wordt tijdens discussies over klimaatverandering, duurzaamheid, natuurbehoud en milieu steevast over biodiversiteit gesproken. Maar wat is biodiversiteit nu eigenlijk? Het woord is heel moeilijk in één zin uit te leggen. Zoals zo vaak in de biologie is het begrip een samenstelling van meer begrippen: eenheid in verscheidenheid. Anders gezegd: biodiversiteit is de variatie in levende organismen op het land, in het water en in de atmosfeer. Dat is nog uit te breiden tot interacties tussen de soorten binnen de ecosystemen, de leefgebieden van soorten, of leefmilieus waarvan zij deel uitmaken. Dat allemaal opgeteld voert naar de totale biodiversiteit waar alle levende plant- en diersoorten op aarde deel van uitmaken. Inclusief de mens!

Biodiversiteit

Inmiddels weten we steeds meer van de biodiversiteit op aarde. Twee miljoen soorten zijn bekend, beschreven en van een naam voorzien. In ons land zijn 40.000 soorten waargenomen. De schattingen van het aantal soorten dat op de aarde leeft, lopen tot in de vele miljoenen.
Maar biodiversiteit heeft ook nog een andere belangrijke component. Sinds de erfelijkheidswetten van Mendel bekend zijn en het werk van Darwin aan de evolutietheorie weten we dat naast de soortenrijkdom – één aspect van biodiversiteit – zich ook variatie voordoet binnen een soort. De laatste Nederlandse korhoenders, die tot voor kort op de Sallandse Heuvelrug bij Holten leefden, verschilden wat hun erfelijke eigenschappen betreft van hun soortgenoten in de Belgische Ardennen.
Dankzij het vernuft van de mens is een afgeleide van deze in de genen verankerde diversiteit ontstaan: gedomesticeerde diversiteit. Kippen- varkens- en hondenrassen zijn daar voorbeelden van.

Soorten en ecosystemen beïnvloeden de natuurlijke omgeving. Zuurstofproductie en koolzuuropslag door planten en koolzuuropslag in de zeebodem in de vorm van dode dieren zorgen voor een leefbare aarde.

Kennis

Onderzoek naar biodiversiteit levert heel veel op, zoals medicijnen, een gezond leven, welbevinden bij dier en mens, zelfs economische vooruitgang. Kortom: biodiversiteit MOET! Het Museon draagt bij door beelden van de biodiversiteit te laten zien onder het motto: kennis leidt tot beterschap.

 

De weblog de Wilde Wijde Wereld doet verslag over de natuur om ons heen. Inspirerende foto’s, verstrooiende geluiden en filmpjes worden afgewisseld met reflecties op de gang van zaken in de natuur. Dit alles met als doel om te laten zien hoe grillig, onvoorspelbaar en soms grappig natuur kan zijn. Praatjes en plaatjes bij alledaagse gebeurtenissen die zelden worden gezien of opgemerkt.

 

De rechten op foto’s, geluidsopnames en filmpjes berusten – tenzij anders vermeld – bij Arno van Berge Henegouwen.

44 Responses to Meer over Wilde Wijde Wereld

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.