Hulp uit Zweden?

 

Nu de lente echt is begonnen zijn natuurbeschermingsorganisaties weer actief om het korhoen, Tetrao tetrix, op de laatste broedplaats in ons land te behouden. Mijn ervaring met deze magnifieke vogel gaat terug tot waarnemingen uit mijn studententijd. Rond 1970 was ik op de Hoge Veluwe (Deelensche Wasch), waar ik tijdens een illegale waterkeverexcursie een haan zag vliegen. Het zal een van de laatsten daar zijn geweest. Later, in 1978, zag ik een groep op de Regte Heide bij Goirle in Brabant. In 2010 luidde de noodklok harder dan ooit en besloot ik naar de laatste hoenders op de Sallandse Heuvelrug te gaan.

een van de laatste mannen

Op de Sallandse Heuvelrug zag ik in 2009 de balts van de laatste Hollandse Mannen. Foto AvBH

 

Eergisteren kreeg ik het volgende persbericht:

 

Tien Zweedse korhoenders uitgezet

Hanen op Sallandse Heuvelrug al aan het baltsen

Zeist, 9 april 2013 Op de Sallandse Heuvelrug zijn afgelopen week tien Zweedse korhanen uitgezet door Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De korhanen zijn direct na vangst in Zweden door een dierenarts gecontroleerd en naar Nederland getransporteerd, waar ze zijn vrijgelaten. Het bijplaatsen is onderdeel van een tweejarige project, waarin de natuurorganisaties proberen het uitsterven van het korhoen in Nederland te voorkomen.

Met Pasen is een delegatie van de natuurbeschermingsorganisaties naar Zweden vertrokken. Vanwege de late start van de lente, was het aanvankelijk lastig om de korhoenders te vangen. De vogels zaten nog hoog in de bomen en baltsten weinig. In de laatste dagen werden alsnog met succes tien hanen gevangen, die in fases naar Nederland zijn gebracht.

Alle korhanen zijn direct uitgevlogen nadat ze werden uitgezet. Een aantal korhanen zijn gezenderd, zodat ze ‘real-time’ gevolgd kunnen worden.

Afgelopen weekend zijn er drie baltsende korhanen gezien. Het ging hierbij om een Nederlandse, Zweedse (van afgelopen jaar) en een zojuist gearriveerde Zweedse korhaan.

De Zweedse autoriteiten hebben een vergunning verleend om dit jaar 25 korhoenders uit Zweden te halen. Deze vangacties vinden plaats in het kader van het tweejarige project om de laatste populatie wilde korhoenders voor Nederland te behouden. Momenteel leven er nog 2 hanen en 8 a 10 hennen op de Sallandse Heuvelrug. Een van de grootste problemen is dat er geen jongen groot worden. De afgelopen jaren gingen alle jongen na twee weken dood.

Door het bijplaatsen van de Zweedse korhoenders wordt de huidige populatie korhoenders genetisch versterkt. Daarnaast kopen de natuurorganisaties op deze manier tijd, om te kunnen onderzoeken wat de oorzaak is dat de jongen dood gaan. Parallel aan het bijplaatsen lopen daarom verschillende onderzoeken. Eind dit jaar wordt de balans opgemaakt of het korhoen voor Nederland te behouden is.

 

Het is als met zoveel bedreigde soorten: onderzoek komt er pas wanneer de noodklok al bijna niet hoorbaar meer is. Wat is het nut van een korhhoeninfuus uit Zweden wanneer de oorzaak van het verdwijnen in ons land en omringende landen niet goed bekend is? In de literatuur die ik kon lezen werd tot voor kort nog niet geschreven over de achteruitgang van voor de kuikens belangrijke insecten. Er worden nog wel tomen met kuikens gezien, maar na twee weken verdwijnen die. Het is vijf voor twaalf op de Sallandse Heuvelrug. Zoals het er nu naar uitziet, ligt het belangrijkste probleem niet in het park, maar in de veranderde insectensamenstelling in het direct aangrenzende landbouwgebied. Gebrek aan kwaliteitsvoedsel zou de hoofdoorzaak kunnen zijn.

 

Meer info over de korhoenders van de Sallandse heuvelrug is hier te vinden.

Met het verloren gaan verdwijnt een genetisch afwijkende laaglandvorm van het korhoen voorgoed uit ons land.

 

 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.