Keizergans, Anser canagicus

 

In ons land is al jaren een discussie gaande over wilde ganzen die overlast veroorzaken. De grauwe gans wordt daarbij genoemd en ook de kolgans. Boeren klagen over schade aan hun gewassen en vervuiling van hun grasland door uitwerpselen. Vrijwel alle ganzen in ons land zijn ooit door de mens uitgezet. Dat geldt voor de grauwe gans, de kolgans, de canadese gans en ook voor deze Keizergans, Anser canagicus. Elk jaar worden ze op dezelfde plaatsen gezien. Ganzen zijn zeer honkvast. De Canadese ganzen die langs de vijver van het Museon broeden doen dit nu voor het derde opvolgende jaar. En ook zij stammen af van door de mens losgelaten ganzen. De Keizergans wordt nog maar op weinig plaatsen broedend aangetroffen. Ik ken twee paartjes die al een paar jaar op dezelfde plek broeden. Maar dat kan zo maar veranderen. De Keizer kan zo maar Koning worden en in een paar jaar tijd overal opduiken. Dan zullen boeren opnieuw in het geweer komen.

De Keizergans, oorspronkelijk afkomstig uit Alaska en NO-Siberië. Geïmporteerd en meestal in gevangenschap. Dit ontsnapte exemplaar is al verwilderd. Foto Henny Cuper

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *