Bomen

Maretak

Op de Pietersberg in Maastricht staat ergens op kniehoogte op de stam van een populier een maretak, Viscum album, die veel vruchten produceert. Ik heb daar een keer wat van meegenomen. Met een paar kleverige vruchtjes ben ik de appelboom in de achtertuin gaan plagen. Sneetje in de schors en wrijven maar. De eerste jaren wilde het niet lukken, de vruchtjes verdroogden voordat ze kiemden. De zomer van 2007 was natter dan de vorige. En toen lukte het. Inmiddels groeien er twee maretakken op de stam van de appel. Het heeft geen kwaad gedaan. Maar ik heb wel een exoot ingevoerd in mijn tuin. De appeloogst vorig jaar was overvloediger dan ooit. De maretak is dit jaar verder uitgelopen. In een latere bijdrage aandacht voor de kieming en de achtergronden van deze merkwaardige plant.

Maretak met vruchten op de Pietersberg in Limburg. Foto: Arno van Berge Henegouwen

Katjesval

Vanavond vond ik deze van een populier, Populus spec., gevallen bloeiwijzen op het fietspad. Katjesdragers zijn bomen die bloeien voordat het blad verschijnt. Zo zijn ze beter in staat hun stuifmeel te verspreiden, want de wind heeft dan meer vat op de bloemen. Populier is tweehuizig, er zijn mannelijke bomen en vrouwelijke bomen. Veel gemeentelijke groendiensten planten liever mannelijke dan vrouwelijke bomen omdat het vruchtpluis in de maanden mei en juni als vervelend wordt ervaren. Waarom is mij niet zo duidelijk, want over de massa op de grond liggende mannetjes ben ik wel eens uitgegleden. De mannetjeskatjes vallen nu al van de boom.

Hopen mannelijke katjes. Foto: Arno van Berge Henegouwen