best swiss replica watches with professional customer services.

japanese richard mille replica.

we offer richard mille replica in low price.

Over Wilde Wijde Wereld

Wilde Wijde Wereld biedt originele, nieuwe invalshoeken en gezichtspunten en stimuleert op een andere manier naar de natuur te kijken.

Kuifduiker

Ik publiceer wel eens in een huisaanhuisblad in Zoetermeer. Dit is de laatste over kuifduikers in de Zoetermeerseplas. De kuifduikers lezen het kennelijk zelf ook, want op de dag van publicatie zaten er ineens drie in de plas. Ik heb het nagekeken, vrijwel alle waarnemingen hier (vier keer) zijn in februari gedaan.

Columbus Day

 

Op 12 oktober 1992 werd bij zonsopgang op het strand van een van de Bahama’s waar Columbus 500 jaar eerder voor het eerst voet aan wal zette door biologen en ecologen een begrafenisceremonie gehouden waarop natuur en milieu van het westelijk halfrond symbolisch ten grave werden gedragen. Tegelijk werd de uitroeiing van de vele Caribische volken herdacht. Weinig ontdekkingen hebben zulke grote gevolgen gehad voor de aarde en haar bewoners als de ‘ontdekking ‘ van Amerika.

Wat na 12 oktober 1492 volgde is een nog steeds toenemende uitwisseling tussen de Oude Wereld van Europa en de Nieuwe Wereld van de beide Amerika’s van mensen, ziektes, paarden, vee, genotmiddelen, enz. Elk jaar, op 9 oktober, zijn er grootse vieringen in de Amerika’s en in Spanje.

Het is nu haast niet meer voor te stellen, dat paprika en peper, pinda en cacao, maïs en zoete aardappel, tomaat en aardappel, voor die tijd onbekend in Europa, pas zo kort onze menukaarten vullen. Stel je de Italiaanse keuken voor zonder tomaten, de Hongaarse zonder pepers, Nederlandse, Russische en Ierse keukens zonder aardappelen. De gang van al dit nieuwe voedsel naar Europa was vele malen meer waard, dan alle goud- en zilverschatten die na 1492 in Amerika buit zijn gemaakt.

 

Maïs naar Europa, mensenslaven naar Amerika.

Internationale Dag van de Biodiversiteit 2017

 

Gisteren was het De Internationale Dag van de Biodiversiteit. Ondanks dat het al voorbij is toch even aandacht daarvoor. Wie weet van deze dag? Ik moest vandaag denken aan het piepkleine stukje nieuwe natuur vlak bij waar ik woon: het Gruttolandje in het Buytenpark in Zoetermeer. Het laat zien dat, hoe klein ook, biodiversiteit teruggebracht kan worden waar het verloren ging. Kijkend naar de vogels die daar hun opwachting maken, zes paar broedende kluten waarvan al een aantal met jongen, en een paartje zeldzame steltkluten, zomertalingen, kemphanen, kleine plevieren, grutto’s, tureluurs, bergeenden en kieviten ook met jongen en vele andere, mijmer ik over hun aller terugkeer naar de grote groene polder achter dat landje zonder biodiversiteit. Zij zijn er klaar voor. Nu wij nog!

Bergeendje

 

Steltkluten

Bosruiter

BEVRIJDINGSDAG

Bij het doornemen van het herbarium van het Museon stuitte ik bij museumnummer 224165 op vier gedroogde bloemen van de narcis. Er zat een verklaring bijgeplakt van Seymour Howard, in 1955 de Lord Mayor van London. Op 29 april 1955 zijn deze bloemen en de verklaring boven Den Haag uitgestrooid om de voedseldroppings van tien jaar daarvoor te herdenken.
De Lord Mayor schreef het volgende:

“My dear Burgomaster:
To-day the citizens of London remember with what joy they heard the good news ten years since of the liberation of your Country and your City.
They join with me in sending Goodwill Greetings and congratulating you and your Citizens on all the progress made in this decade under the wise leadership of Her Majesty Queen Juliana and her Ministers.
We in this City have the highest regard and esteem for Her Majesty and her Consort H.R.H. Prince Bernhard.
On behalf of the Citizens and Corporation of London, I wish you and the Peoples of The Hague and throughout the Netherlands abiding Peace and prosperity.
Yours very sincerely, Seymour Howard, Lord Mayor of London.”

Dhr Marquardt, herbarist en plantenkenner aarzelde niet, raapte vier bloemen op, droogde die en legde die in in zijn Haagse herbarium samen met een van de folders die boven het centrum van de stad werden uitgestrooid. Zijn herbarium vormde later de basis voor het herbarium van het Museum voor het Onderwijs. Bij een reorganisatie van de collectie stuitte ik in 2010 op dit herbariumblad. Ik besloot er een stukje over te schrijven voor het Vriendenblad van het Museon.

Het herbariumvel met nummer 224185 waarop een in 1955 afgeworpen pamflet en vier narcissen.

Ring uit Parijs

 
Eergisteren kreeg de website van het Museon uit Otterlo op de Veluwe een berichtje over een vogel die dood was gegaan in een tuin. Bijzonder deze keer was, dat de vogel een ring droeg. Omdat er Museum Paris op staat betekent het, dat de vogel ergens in Frankrijk is geringd. Onze oudconservator biologie kon de vraag wel beantwoorden. Hij vroeg direct foto’s en andere gegevens van de vogel op bij de vinder Marian in Otterlo. Het bleek om een vink, Fringilla coelebs te gaan.
 

Fringilla coelebs_20160401_154524_MarianVerveer_web
 

De vinder schreef, dat de vogel verzwakt in haar tuin was gekomen en dat hij na nog wat voer te hebben gekregen was doodgegaan. De vogel was tijdens zijn trektocht iets overkomen. Wat daar komen we niet meer achter. We zitten nu middenin te trektijd. Miljoenen vogels verplaatsen zich nu ik dit zit te schrijven van hun wintergebieden naar hun broedplaatsen in het noorden van Europa. Het zijn gevaarlijke tochten en onder die miljoenen trekvogels zijn er altijd wel een paar die het niet halen of verongelukken. En dus had deze vink pech en haalde het niet.
 

Fringilla coelebs_20160401_154640_MarianVerveer_web
 

Ik heb het nummer dat op de ring staat zojuist naar het Natuurhistorisch Museum in Parijs gestuurd en kreeg prompt een automatisch antwoord. Daarin schreven ze, dat ze de plaats in Frankrijk waar de vogel eerder gevangen en geringd is zullen opsturen. Dan kom ik ook te weten hoe oud de vogel geworden is en dus hoeveel keer hij die gevaarlijke trektocht heeft gemaakt. De natuur is nooit aardig voor haar bewoners…